F&C Sensing Technology (Hunan) Co.,Ltd

Hàng mới về

Các sản phẩm

Thêm sản phẩm

liên hệ chúng tôi

F&C Sensing Technology (Hunan) Co.,Ltd

Địa chỉ:Building 2, Xinggong International Enterprise Park, Hi-Tech Development Zone, Changsha 410205, China
Điện thoại:0086-731-89604792
E-mail:lynn.liu@fctaiwan.com
TIẾP XÚC